Panevėžio plėtros agentūra

Muzikinis spektaklis „Čardašo karalienė“

Spektakliai

ČARDAŠO KARALIENĖ
Šilalės muzikinis teatras

Pagal Emmerich Kálmán operetę, 2 dalių muzikinis spektaklis

Leo Stein ir Bela Jenbach libretas

Režisierius Antanas Kazlauskas
Choreografė Laima Andrejauskienė
Chorvedė Sandra Rimkutė-Jankuvienė

Garso ir šviesos režisierius Gediminas Pilypas
Dailininkas-scenografas Vdmantas Dargis

ATLIKĖJAI: Soneta Būdvytienė, Alvydas Juodviršis, Žilvinas Jankus, Rasa Ramanauskienė, Astutė Noreikienė, Virginijus Noreika, Laimonas Merkelis, Modestas Jokubauskas, Antanas Kazlauskas, Alvydas Rudys, Raimondas Gedvilas. Šokių kolektyvas “Mainytinis” (vad. L. Andrejauskienė), Šilalės krašto mišrus choras (vad. S. Rimkutė-Jankuvienė), vokalinis ansamblis “Aušrinė” (vad. L. Petkuvienė).

Emmerich Kálmán operetė “Die Csárdásfürstin” parašyta daugiau nei prieš 100 metų. Šiame ilgesio ir nostalgijos šedevre iki šiol atgimsta užburto pasaulio magija.

“Čardašo karalienėje” atskleidžiamas konfliktas tarp asmenybės ir visuomenės – tarp talentingos kabareto artistės Silvos, mylinčios savo profesiją, ir aukštosios visuomenės, niekinančios tokį amatą. Aristokrato Edvino susižavėjimas kabareto artiste perauga į tikrą meilės jausmą ir sugeba nugalėti visas kliūtis.

Jie nusiteikę sunkumams, kurie neišvengiami dėl luominio skirtumo, tačiau kabaretas atitraukia nuo realybės, čia viskas gražu, bet ar tikra?...

“Ar tu meni? Sapnas tai buvo svaigus, bet jis man toks brangus…”

Taigi, šiame spektaklyje nagrinėdami meilės ir aistros temas, socialines problemas ir, su šiam žanrui būdingu humoru, persikelkime į XX a. pradžios dinamišką gyvenimą.