Panevėžio plėtros agentūra

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – pagrindinė didžiausią universalų fondą Lietuvos Šiaurės rytų regione sukaupusi, įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti biblioteka.

MŪSŲ VERTYBĖS: TRADICIJOS, ATVIRUMAS, LANKSTUMAS, PROFESIONALUMAS, PAŽANGA

MES:

 • gerbiame tradicijas, puoselėjame istorinę atmintį, išsaugodami tai, kas vertingiausia ateities kartoms.
 • priimame kiekvieną, įsiklausome į poreikius ir esame atviri naujoms idėjoms.
 • geranoriškai ir lanksčiai ieškome sprendimų kurdami teigiamą santykį su kiekvienu iš Jūsų.
 • esame savo srities profesionalai, ugdantys lyderystę ir siekiantys kokybės ir tobulėjimo.
 • kūrybiškai jungiame skirtingas sritis, diegiame technologijas kurdami pažangą ir vertę bendruomenei.

VIZIJA

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – tai modernus bibliotekų veiklos inovacijų centras regione, suteikiantis patrauklią aplinką ir lygias galimybes mokytis, kurti, atrasti.

MISIJA٭

Biblioteka yra nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius, ugdyti etnografinių regionų tradicijas, didinti kultūros ir meno paslaugų sklaidą.

٭Apskričių bibliotekų misija apibrėžta Bibliotekų įstatyme ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nuostatuose

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pagrindinės veiklos kryptys:

 • formuoja universalaus profilio spaudinių ir kitų dokumentų fondą, atsižvelgdama į Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) ūkio ir kultūros plėtros kryptis bei gyventojų reikmes;
 • kaupia ir saugo spaudinius ir kitus dokumentus, susijusius su Panevėžio regionu;
 • aptarnauja vartotojus, tenkina jų skaitymo ir informacijos poreikius;
 • plėtoja įvairią kultūrinę veiklą: rengia konferencijas, susitikimus, literatūros vakarus, dailės, knygų parodas;
 • koordinuoja Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų metodinį, bibliografinį ir informacinį bei kraštotyros darbą;
 • atlieka regiono tarpbibliotekinio abonemento (TBA) funkcijas;
 • vykdo bibliotekininkystės, bibliografijos, informacijos ir knygotyros plėtojimo programas bei mokslinius tyrimus Panevėžio regione;
 • yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė;
 • yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) narė.

Kontaktai