Panevėžio plėtros agentūra

Marijos Čepaitytės knygos „Pater“ apie Tėvą Stanislovą pristatymas

Menas

Lapkričio 15 d. 17.15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus pristatoma Marijos Čepaitytės knyga apie Tėvą Stanislovą „Pater“. Renginyje dalyvauja autorė, kunigas Algirdas Dauknys.

„Rašyti apie kunigą labai sunku. Ši profesija savaime turi lyg ir neliečiamumą, tad man visą laiką tekdavo gręžiotis: viena vertus, ar neįžeidžiau herojaus atminimo, kita – ar neįpuoliau į šventojo gyvenimo rašymą. Gelbėjo paties tėvo Stanislovo būdas – lengviau rašyti apie žmogų, kuris pasijuoktų iš rimto požiūrio į jo biografiją“, – sako M. Čepaitytė.

Autorė daug metų rinko rusų inteligentų, sovietmečiu važiavusių į Paberžę, atsiminimus. Knyga parašyta rusiškai, čia pirmąkart bandyta pateikti išsamią kunigo, kapucinų vienuolio Tėvo Stanislovo (Algirdo Mykolo Dobrovolskio) biografiją, dramatišką likimą – nuo gimimo iki mirties (1918-2005).

Tėvas Stanislovas Lietuvai tekusius išbandymus ištvėrė su visa tauta. Padėjo gelbėti žydus II pasaulinio karo metais, pokariu gavo 10 metų lagerių už drąsius pamokslus. Sovietmečiu išgarsėjo  kaip Paberžės (Kėdainių r.) klebonas, pas kurį žmonės važiavo ne tik iš visų Lietuvos kampelių, bet ir  Sovietų Sąjungos. Po Nepriklausomybės atgavimo Tėvo Stanislovo vardas vėl nuolat minėtas dėl jo kontroversiškų teiginių. Mažai kas išliko abejingas šiam stipriam, atviram ir nepaprastam vienuoliui.  Tėvas Stanislovas tapo vienu garsiausių Lietuvos kunigų dėl savo atvirumo, atjautos, pagalbos kenčiantiems ir atstumtiesiems.

Knygoje „Pater“ – daugiau nei 100 Tėvo Stanislovo gyvenimą iliustruojančių  nuotraukų.

Renginys vyks konferencijų salėje, vedėja – vyresnioji bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.