Panevėžio plėtros agentūra

Knygos „Prelato Kazimiero Stepono Šaulio dokumentai” pristatymas

Kiti renginiai

Balandžio 24 d. 17.15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje – knygos „Prelato Kazimiero Stepono Šaulio dokumentai” pristatymas. Dalyvauja leidinio sudarytojas Algimantas Katilius, Lietuvos istorijos instituto dr. Vilma Žaltauskaitė, doktorantas Ignas Stankevičius. Renginį moderuoja istorikė, Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkė dr. Vilma Bukaitė.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, parlamentaras, pedagogas, Kauno arkivyskupijos generalvikaras prelatas K. S. Šaulys (1872–1964) daugybę metų pragyveno Kaune. Vis dėlto jo pirmąja sielovados vieta 1901–1906 m. tapo Panevėžys. Čia kunigas buvo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru, Panevėžio realinės gimnazijos ir mergaičių progimnazijos kapelionu, prisidėjo prie labdaringos, katalikiškų draugijų veiklos, parašė pirmąją savo knygą.

Dokumentų rinkinyje „Prelato Kazimiero Stepono Šaulio dokumentai” publikuojama didžioji dalis išlikusios archyvo medžiagos, šiuo metu saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Svarbiausias dokumentas – pirmąkart publikuojama paties prelato 1948 m. rašyta autobiografija. Veiklą iki I pasaulinio karo atspindi pirmųjų kunigavimo metų pamokslai ir Petrui Būčiui MIC, prelatui Aleksandrui Dambrauskui (Adomui Jakštui) bei Šv. Kazimiero draugijos valdybai rašyti laiškai. Daugiausia dokumentų susiję su emigracijos laikotarpiu: 1944–1945 m. dienoraščiai traukiantis iš Lietuvos, korespondencija. Atskirai išskirti dokumentai, susiję su arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC beatifikacijos byla, atsiminimai, interviu.

Kviečiame!