Panevėžio plėtros agentūra

J. Kazakaitis ,,Trys lokiai", rež. A. Markuckis

Spektakliai

Spektaklio personažai Lokys, Lokienė ir Lokiukas, o taip pat mergaitė Smalsutė. Smalsutė, būdama labai smalsi mergaitė, Išėjusi į mišką grybauti, nuklysta miško tankmėn ir randa lokių trobelę. Ją apžiūrėjusi ir suvalgiusi Rudnosiuko košę, užmiega. Netrukus grįžta lokiai...

PREMJERA 2000 m. birželio 6 d.

TRUKMĖ 30 min.
VAIKAMS NUO 2 METŲ