Panevėžio plėtros agentūra

„Zero waste arba gyvenimas dėžutėje“

Spektakliai

Lietuviškumas, tautiškumas, unikalumas, o gal universalumas, kosmopolitiškumas?

Ką renkasi mūsų jaunimas ir ar reikia rinktis; kas šiandienos jaunam lietuviui yra lietuviškumo savastis, kur glūdi žmogaus ir jo tautos ryšys?

Ko verta valstybės teritorija be jos piliečių? Ar egzistuoja prieprieša tarp individo ir visuomenės?

Šie ir dar daug panašių klausimų be galo aktualūs šiandieniniame pasaulyje. Interpretuodami atsakymus į juos Dovilės Klementjevos vedamos Jaunimo studijos dalyviai žaidžia gasro, judesio ir vaizdinių kompoziciją, įkvėptą žymiojo Kristijono Donelaičio kūrinio ,,Metai".

Įėjimas nemokamas.