Panevėžio plėtros agentūra

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS

Koncertai

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS

Vieno populiariausių Lietuvos dainininkų, scenos grando VYTAUTO ŠIŠKAUSKO, kuris jau daugelį metų yra muzikinėje scenoje ir iki šių dienų nesustoja džiuginti savo gerbėjų pristatyti nereikia. Jį žino ir vyresni klausytojai, ir jaunimas.

„Nepasir­ašau tek­stų ar sce­nar­ijų, kaip ben­drauti su pub­lika. Mane labi­au­siai ir žavi tas natūralus atlikėjo ir pub­likos ben­drav­i­mas, kuris gim­sta pačioje salėje. Mane labai veikia teigiama aplinka, kon­certų metu visiškai kitaip jauči­u­osi, atsi­palaid­uoju ir ben­drauju su pub­lika“, - teigia vienas gei­dži­ami­ausių Lietu­vos atlikėjų.

Pop­u­liar­ios ir visų mėgiamos dainos, mal­oni ir linksma draugija nepa­liks abejingo nė vieno gruodžio 2 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose