Panevėžio plėtros agentūra

„Vyrų dainų vakaras“

Edukacija

Kviečiame norinčius dainuoti. Liaudiškų dainų vakaras!
Vyrų dainos Sesių palėpėje. Skamba šienapjūtės, karinės - istorinės, šeimos, jaunimo meilės dainos.
Vyrų dainų mokymus veda etnomuzikologas dr. Gvidas Vilys.
Projektas "Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje".
,,Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas . - Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis