VYRŲ dainos

Edukacija

Kviečiame norinčius mokytis.
Edukaciją veda VILIAI. Paskutiniai mėnesio trečiadieniai. Liaudiškų dainų vakaras!
,,Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.“ – Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis