Panevėžio plėtros agentūra

„Šokis, kaip vaivorykštė: kiekvienas jį supranta savaip“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalis

Festivalis