Panevėžio plėtros agentūra

Skulptoriaus Alfrido Pajuodžio paskaita „Estetika, vieša erdvė ir jos įtaka miesto ekonomikai, turizmui“

Menas

Paskaitoje menininkas kalbės apie patirtis, kurių įgijo kurdamas įvairiose šalyse. Daug metų dalyvaudamas simpoziumuose, bendraudamas su menininkais, A. Pajuodis yra gerai susipažinęs su meno situacija ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose šalyse, bei su šią sritį reguliuojančiais įstatymais.  Skulptoriui visada įdomi kultūros ir meno padėtis gimtajame mieste, todėl savo paskaitoje jis apžvelgs Panevėžio menų istoriją viešose erdvėse skirtingais istorijos laikotarpiais.   

Dar viena paskaitos tema – architektūros ir kitų menų sintezės problemos Panevėžyje, Lietuvoje ir tarptautiniame kontekste.  Pasak menininko, labai svarbi menų įtaka pradedant landšaftu ir baigiant psichologija. Turėdamas daug žinių šiomis temomis jis savo paskaitoje žada labiausiai koncentruotis į dalykus, susijusius su estetika.

Menų laukas toks platus ir įvairus, kad paskaitoje jis žada paanalizuoti ir dar vieną įdomų rakursą – jų įtaką ekonomikai. Verslas, turizmas turėtų glaudžiai sietis su menų politika.