Panevėžio plėtros agentūra

Paroda „Laisvės architektas“

Parodos

Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamoji paroda „Laisvės architektas“ skirta Juozo Albino Lukšos 100-osioms gimimo ir 70-osioms žūties metinėms paminėti. Architektas J. A. Lukša ne tik braižė projekcijas popieriuje, jis projektavo ir laisvos valstybės viziją. Kovotojas už Lietuvos laisvę, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos įgaliotinis ryšiams su Vakarais, kelis kartus kirtęs geležinę uždangą, savo asmeniu įkūnijo visą Lietuvos rezistencinį judėjimą.

Parodoje pristatoma J. A. Lukšos šeima bei aplinka, kurioje augo ir brendo būsimasis kovotojas už laisvę, studijų ir pogrindinės veiklos metai, veikla partizanų gretose, žygiai per geležinę uždangą, veikla Vakaruose.

Pristatomi slapyvardžiai, tapę neatsiejama J. A. Lukšos asmenybės dalimi būnant partizanų gretose, ir dvi mylimosios – pirmoji, Lietuva, kurią jis pažinojo nuo pat gimimo, vos įkvėpęs jos tyro ir laisve dvelkiančio oro, antroji – medikė Nijolė Bražėnaitė, kurią sutiko 1948 m. vasarą Paryžiuje.

Parodą papildo 18 klausimų kryžiažodis „Ar gerai pažįsti J. Lukšą“, padėsiantis dar geriau pažinti pristatomą asmenybę.

Parodos lankymas nemokamas.