Panevėžio plėtros agentūra

Nauja virtuali paroda „Mylėjęs muziką ir tėvynę. Kompozitoriui Juozapui Gudavičiui – 150“

Virtualus projektas

Meilė muzikai ir nuo mažens formavęsis patriotiškumas persmelkė visą prasmingą jo gyvenimą, o nuveikti darbai įrašė Juozapo Gudavičiaus vardą į Lietuvos kultūros istoriją greta kitų nusipelniusių Lietuvai muzikų vardų.

2023 metais pažymime kompozitoriaus, vargonininko, orkestrų ir chorų iniciatoriaus bei dirigento, dainų, giesmių, maršų, valsų autoriaus, pirmojo Lietuvos kariuomenės kapelmeisterio Juozapo Gudavičiaus (1873–1939) jubiliejinę 150-ties metų sukaktį.

Fondų saugotoja Rasa Stružienė parengė naują ir itin išsamią virtualią parodą „Mylėjęs muziką ir tėvynę. Kompozitoriui Juozapui Gudavičiui – 150“.

Spauskite šią nuorodą https://bit.ly/3ESXO7D ir susipažinkite su ypatinga asmenybe.