Panevėžio plėtros agentūra

Karlas Jenkinsas „Ginkluotas žmogus: Mišios už taiką“

Koncertai

Karlo Jenkinso „The Armed Man: A Mass for Peace“ („Ginkluotas žmogus: Mišios už taiką“) parašytas lotynų, anglų, arabų ir prancūzų kalbomis. Kūrinį sudaro 13 dalių, dauguma jų atitinka tradicines katalikų mišias. Kūrinį kompozitorius paįvairina tekstais iš skirtingų religijų, kitų istorinių šaltinių. Remtąsi krikščionių Šventuoju Raštu, musulmonų maldomis, Mahabharata – ilgiausiu žinomu epu, kuris sanskritu parašytais mitais ir pasakėčiomis perteikia induizmo enciklopediją. Mišias apjungia pirmoje ir paskutinėje dalyse įvesta renesanso laikotarpio pasaulietinė, to meto kompozicijose naudota daina „Lʼ homme armé“ („Ginkluotas žmogus“). Tam tikros emocinės įtampos suteikia ir karinės tematikos tekstai iš anglų rašytojų kūrybos, fragmentai iš japonų poeto Sankichi Toge eilių.