Panevėžio plėtros agentūra

Dr. Tomo Balkelio paskaita „Aušra – mūsų tautinio sąjūdžio kalvė“

Susitikimas

Lietuviškos spaudos atgavimui – 120

Gegužės 7 d. 15 val. Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23) vyks dr. Tomo Balkelio paskaita „Aušra – mūsų tautinio sąjūdžio kalvė“.

Paskaita skirta aušrininkų įvaizdžiui dabartinėje Lietuvos visuomenėje bei jų vaidmeniui kuriant modernią lietuvių tapatybę aptarti. Bus apžvelgiamos naujos jų veiklos tyrimų perspektyvos, kurias pasitelkus aušrininkų vaidmenį galima pristatyti jaunosioms lietuvių kartoms.

Dr. Tomas Balkelis – Lietuvos istorijos instituto istorikas, knygų „Moderniosios Lietuvos kūrimas“ (2012) ir „Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 m.“ (2018) autorius.