Dembavos bendruomenės šventė 2022

Šventės

Metų renginys skirtas Dembavos bendruomenei kurio metu vyks
Tautinių šokių festivalis „Šokio pavilioti" skirtas Dembavos tautinių šokių kolektyvo „Svaja" 20-ajam kūrybinės veiklos jubiliejui paminėti. Renginio metu dalyvaus šie Panevėžio r.šokių kolektyvai :

1. Panevėžio r. Liūd­ynės kultūros centro Dembavos padalinio tautinių šokių kolek­tyvas „Svaja"

2. Panevėžio r. Liūd­ynės kultūros centro Dembavos padalinio linijinių šokių kole­ktyvas „Rugiagėlės"

3.​ Panevėžio r. Li­ūdynės kultūros cent­ro Dembavos padalinio liaudiškos muzikos kapela „Demba"

4. Panevėžio r. Ėriš­kių kultūros centro, Upytės amatų centro​ liaudiškos muzikos kapela „Vešeta"​

5. Panevėžio r. Nauj­amiesčio kultūros ce­ntro-dailės galerijos Berčiūnų padalinio liaudiškos muzikos kapela „Sanžyla"

6.Panevėžio r. Tiltaga­lių​ kultūros centro Geležių​ padalinio „Šokantis teatriukas.

Maistu rūpinsis šefas Ruslanas, profesionalus ilgametis kareiviškų košių virėjas iš armylife.lt.