Panevėžio plėtros agentūra

Bolševikų išvarymo iš Panevėžio krašto istorinės dienos minėjimas

Kiti renginiai

Gegužės 23 d. 17 val. Panevėžyje bus minimos 104-osios Aukštaitijos regiono išvadavimo iš bolševikų okupacijos metinės. Iškilmingame renginyje Laisvės aikštėje gros Martyno Bražo diriguojamas Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“, koncertuos jungtinis choras „Čiūto“ ir „Likimai“, pasirodys šokių kolektyvas „Kanapėlė“.

Dabartinėje Laisvės aikštėje, 1919 metų sausio mėnesį Panevėžio srities apsaugos viršininkas karininkas Jonas Variakojis pašaukė savanorius į kovą prieš bolševikų Raudonąją armiją, kuri be jokio pasipriešinimo jau buvo užėmusi du trečdalius Lietuvos teritorijos. Panevėžio dalinio savanoriai pirmieji ryžosi pasipriešinti, pirmieji Kėdainių kautynėse apgynė Lietuvos garbę ir nepriklausomybę, gegužės mėnesį išvijo bolševikų raudonarmiečius iš Ukmergės, Panevėžio, Kupiškio, o iki birželio 15 dienos buvo išvaduotas jau ir visas Rokiškio kraštas.

Renginyje tylos minute bus pagerbti žuvę Aukštaitijos krašto gynėjai, vykstama į Kristaus Karaliaus katedros kapines, kur prie karvedžio Jono Variakojo paminklo ir Nepriklausomybės kovų savanorių kapų bus padedamos gėlės.

Renginys – nemokamas, bus filmuojama ir fotografuojama.