Panevėžio plėtros agentūra

Bolševikų išvarymo iš Panevėžio krašto istorinės dienos minėjimas

Minėjimai

Gegužės 18 d. 17 val. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17) vyks jau tradicija tapęs Bolševikų išvarymo iš Panevėžio krašto istorinės dienos minėjimas.

Dalyvauja miesto meras Rytis Račkauskas, muziejaus direktorius dr. Arūnas Astramskas, istorikas prof. Valdas Rakutis.

2024 m. gegužės 19 d. sukanka 105 metai, kai buvo išvaduotas Panevėžys. Po ilgų carinės priespaudos, kaizerinės Vokietijos, po to – Raudonosios armijos okupacijos metų miestas tapo laisvas.

1918 m. vasario 16 Lietuva paskelbė savo Nepriklausomybę. Tuo metu vyko Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuvoje tebebuvo okupacinė kaizerinės Vokietijos kariuomenė. 1918 m. lapkritį Vokietija kapituliavo pirmajame pasauliniame kare ir pamažu ėmė trauktis iš Lietuvos teritorijos, tačiau tada iškilo Raudonosios armijos pavojus. Pradėjo kurtis Lietuvos savanorių būriai, kovai su priešu.

Karininkui Jonui Variakojui buvo pavesta sudaryti Panevėžio srities apsaugos būrį. J. Variakojis atvyko į Panevėžį ir pradėjo telkti Lietuvos kariuomenės savanorius. Į Panevėžį įsiveržė Raudonosios armijos Internacionalinės divizijos 39 pulkas.1919 m. sausio mėnesį savanoriai pradėjo kovas su raudonają armija.

Panevėžio išvadavimo operacijai vadovavo karininkas Jonas Variakojis – Panevėžio srities bataliono vadas. Po atkaklių kautynių 1919 m. gegužės 19 dieną Panevėžys buvo išvaduotas.

Minėjime bus prisimintos kovos už Panevėžį. Istorikas dr. Valdas Rakutis skaitys pranešimą apie Nepriklausomybės kovas Panevėžio krašte. Jaunieji šauliai ir skautai padės gėles ant Nepriklausomybės kovotojų kapų, pagerbs J. Variakojo atminimą. Veiks paroda „Nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“, kurioje bus pristatomi mūsų krašto savanoriai, kovoję už Panevėžio ir Lietuvos valstybės laisvę.

Bus filmuojama ir fotografuojama.

Kviečiame dalyvauti!