Panevėžio plėtros agentūra

Panevėžio muzikinis teatras

Panevėžio muzikinis teatras įkurtas 1993 metų gruodžio mėnesį. Sprendimą įkurti tokią įstaigą Panevėžio miesto taryba priėmė įvertinusi kelių kartų panevėžiečių kultūrinį palikimą. Muzikinių spektaklių tradicija Panevėžyje gyvuoja nuo XX a. pradžios, kai 1904 metais panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, pradėjo busti visuomenės kultūrinė ir tautinė savimonė. Muzikas Mykolas Karka atsiminimuose rašė, kad 1913 metais muziką pirmajai operetei „Kaminkrėtys ir malūnininkas“ sukūrė Vladas Paulauskas ir su savo vadovaujamu choru sėkmingai ją pastatė. 1915-taisiais publika išvydo M. Petrausko operetes „Adomas ir Ieva“, „Consilium facultatis“, vėliau daugybę kitų muzikinių spektaklių.

Teatro koncertinė veikla:

Muzikinio teatro simfoninis orkestras ir solistai, bei teatro styginių kvartetas rengia įvairius koncertus miesto bendruomenei. Jau tradiciniais yra tapę orkestro ir solistų šventiniai koncertai: „Širdies laiškai”, orkestro ir solistų programa miesto gimtadienių šventėse, valstybės šventėse (Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną). Kasmet parengiama šventinė programa „Palydint senuosius ir Naujųjų belaukiant” su J. Haidno „Atsisveikinimo simfonija”.

Teatre dirba profesionalus orkestras (dirigentas Vidmantas Kapučinskas), choras (dirigentas Algirdas Viesulas). Solistai-artistai yra laisvai samdomi, todėl Aukštaitijos žiūrovai turi puikią progą scenoje pamatyti populiariausius solistus – Edmundą Seilių, Deivydą Norvilą, Algirdą Bagdonavičių, Liudą Mikalauską, Ramūną Urbietį, Kristiną Zmailaitę, Vidą Taurinskaitę-Rukšienę, Eleną Kalvaitytę-Vitkauskienę, Oną Kolobovaitę, Rasą Biliuvienę, Laimą Česlauskaitę, Rytį Janilionį, Vytautą Salinį, Egidijų Bavikiną, Aurimą Raulinavičių ir daugelį kitų, talentingų Lietuvos jaunųjų atlikėjų.

 

Kontaktai