Panevėžio plėtros agentūra

Panevėžio muzikinis teatras

Panevėžio muzikinis teatras – didžiausia kultūros įstaiga Aukštaitijos regione, vienijanti per šimtą scenos meno profesionalų. Beveik tris dešimtmečius kultūrinę ir edukacinę misiją vykdantis teatras regiono gyventojams žinomas kaip muzikinio spektaklio, operetės, kvarteto ir pučiamųjų instrumentų muzikos žanrų puoselėtojas.

Sprendimą 1993 metų gruodį įkurti muzikinį teatrą Panevėžio miesto taryba priėmė įvertinusi kelių kartų panevėžiečių kultūrinį palikimą. Muzikinių spektaklių tradicija mieste gyvuoja nuo XX a. pradžios, kai 1904 metais panaikinus lietuviškos spaudos draudimą pradėjo busti visuomenės kultūrinė ir tautinė savimonė. Muzikas Mykolas Karka atsiminimuose rašė, kad 1913 metais Vladas Paulauskas sukūrė muziką pirmajai operetei „Kaminkrėtys ir malūnininkas“ ir su savo vadovaujamu choru sėkmingai ją pastatė. 1915 metais publika išvydo M. Petrausko operetes „Adomas ir Ieva“, „Consilium facultatis“. Panevėžyje ir vėliau buvo statoma daug muzikinių spektaklių.

Paskutiniais metais teatras džiugina šiuolaikiniais sprendimais ir itin aukštu meniniu scenos kūrinių lygiu, kurį įvertina ne tik žiūrovai, bet ir meno kritikai. Tai pasakytina apie 2022 metais įvykusią vienaveiksmio baleto „Karmen“ premjerą, 2023 metais pastatytą panevėžiečio Broniaus Kutavičiaus operą-poemą „Strazdas – žalias paukštis“.

Muzikinio teatro simfoninis orkestras (dirigentai Martynas Bražas, Erki Pehk) pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“ (dirigentas Martynas Bražas), teatro styginių kvartetas (I smuikas – Asta Striogaitė-Puodžiūnienė, II smuikas – Diana Labudienė, altas – Girdutis Jakaitis, violončelė – Rokas Vizbaras), choras (chormeisteris Giedrius Pavilionis) ir solistai rengia koncertus miesto bendruomenei, jo svečiams, taip pat daug keliauja su koncertinėmis programomis.

Kontaktai