Panevėžio plėtros agentūra

Teatro "Menas" rugsėjo mėnesio repertuaras

Spektakliai

Dienos trumpėja, vakarai ilgėja...Susitikime teatre "Menas" ir praturtinkime save jaukiais spektakliais mokslo ir žinių mėnesį.