Panevėžio plėtros agentūra

XXII tarptautinė mokslinė konferencija

Konferencijos

Lapkričio 23—24 d. bibliotekoje vyks konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“. Skirta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 100-mečiui paminėti. 

PROGRAMA (II dalis):

Lapkričio 24 d.

8.30–9.00 Pasitikimo kava

9.00–9.10 Sveikinimo žodžiai

9.10–10.30
I dalis. ATMINTIES INSTITUCIJŲ VEIKLOS TYRIMAI: BENDRIEJI ASPEKTAI. Konferencijų salė. MODERUOJA: dr. Norbertas Černiauskas

Atminties institucijų veiklos trajektorijos XXI-jame amžiuje: nuo pasyvaus stebėjimo iki kolektyvinės tapatybės formavimo.
Dr. Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Tarp knygos ir skaitytojo: kaimo bibliotekų funkcijos sovietų Lietuvoje 6–8 dešimtmečiais.
Dokt. Agnė Suchodolskytė, Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Paveldo dokumentai kaip institucijos istorijos šaltiniai: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis.
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas

Apie sakytinės istorijos privalumus. Pasvalio krašto vėjo malūnų istorijos ir buities tyrimai.
Doc. dr. Salvijus Kulevičius, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

10.30 – 10.45 kava

10.45–12.15
II dalis (a). ATMINTIES INSTITUCIJŲ RINKINIŲ TYRIMAI
Konferencijų salė
MODERUOJA: dr. Jolanta Budriūnienė

Lietuvos totorių muziejaus (1929–1944) kolekcijos likimas.
Doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos institutas

Kauno istorijos informacinių išteklių sisteminimas ir sklaida Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje 1971–2022 m.
Dr. Mindaugas Balkus, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras

Bibliotekų dokumentai, saugomi Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale: apžvalga ir tyrinėjimų galimybės.
Agnė Tučkienė, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas

Atradimai Bibliotheca Academiae Vilnensis knygų kolekcijoje: Pinsko seminarijos knygos.
Mindaugas Marazas, Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius

II dalis (b). ATMINTIES INSTITUCIJŲ ISTORINĖS RAIDOS TYRINĖJIMAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS
Menų skaitykla
MODERUOJA: Greta Kėvelaitienė
Šimtmetį pasitinkant: Šiaulių „Aušros“ muziejaus – reikšmingos Lietuvos atminties institucijos – raida ir šiandienos iššūkiai.
Virginija Šiukščienė, Šiaulių „Aušros“ muziejus

The activity of the Rundāle Palace Museum in the preservation of cultural heritage in 1970s–1980s.
Anita Bistere, Rundāle Palace Museum, Archivist of Art Research Department, Latvia

Per generolo akinius pažiūrėjus: Vytauto Didžiojo karo muziejaus praeitis, dabartis ir ateitis.
Greta Kučinskaitė, Vytauto Didžiojo karo muziejus Karybos istorijos skyrius

The broken story of a National Tartan Museum in Scotland.
Elodie Nowinski, National Tartan Centre, Scotland

12.15 – 13.00 pietūs

13.00–14.30 III dalis. ASMENYBĖS VAIDMUO FORMUOJANT IR SAUGANT KULTŪROS PAVELDO RINKINIUS
Konferencijų salė
MODERUOJA: dr. Norbertas Černiauskas

Serajos Šapšalo rašytinis bei kultūrinis palikimas ir jo poveikis Lietuvos karaimikos studijų raidai XX amžiuje. Dabarties situacija ir ateities perspektyvos.
Dr. Dovilė Troskovaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Vilniaus universiteto Rankraščių skyrius kaip istorijos saugotojas ir Alfonso Gučo fondas kaip XX a. istorijos pasakotojas. Istorinio tyrimo perspektyvos.
Dokt. Ignė Rasickaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas: ištakos, raida, perspektyvos.
Diana Janušaitė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Antanas Namikas – archeologas, pedagogas, vertėjas, kraštotyrininkas, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas.
Bronislava Juknevičienė, Utenos kraštotyros muziejus