Panevėžio plėtros agentūra

Vytauto Almanio knygos „Antrasis žemgalių išėjimas“ pristatymas

Kiti renginiai

Kovo 21 d. 17.30 val. bibliotekos Menų skaitykloje vyks Vytauto Almanio knygos „Antrasis žemgalių išėjimas“ pristatymas. Dalyvaus autorius.

Naujoje knygoje autorius pasakoja apie pokario laikus Šiaurės Lietuvoje – senojoje žemgalių žemėje. Įvykiai daugiausia rutuliojasi Viešučių kaime. Į viską žiūrima vaiko ir paauglio akimis. Knygoje įvykis veja įvykį. Apie tai pasakojama lengvu, įtraukiančiu stiliumi, su humoru.

„Nors buvome vaikai, bet vaikų anuomet niekas necackino ir per daug neglobojo, tad lengvai „integravomės“ į suaugusiųjų pasaulį. Viską matydavome, girdėdavome, dalyvaudavome ir, kaip kartais bardavo mane mama, buvau visur „prasikišęs“. Buvome beveik suaugę, o kartais mus pagirdavo – kaip „seniai“! Tik gal šiek tiek skyrėmės nuo suaugusiųjų tuo, kad šie mėgo pasiskųsti, paverkšlenti, o mums gyvenimas visa laiką būdavo nuostabus, linksmas ir pilnas nuotykių“, – rašoma knygoje „ Antrasis žemgalių išėjimas“.

V. Almanis – rašytojas, gamtininkas, publicistas, visuomenės veikėjas. Yra išleidęs publicistines knygas „Baltųjų vandenų šalyje“ (1973), „Per Ulkero žvaigždyną“ (1979), „Tolstančios salos“ (2016), nuotykių romanus „Audra susitelkė Korgone“ (1981), „Toli ir arti“ (1985), „Už kalnų namai“ (1992), kelionių romaną „Už Ribos“ (2017).

Dažnai rašytojas pats iliustruoja savo knygas. Šįkart knygai viršelį sukūrė jo duktė Rita Almanis. Piešinys „Audra Viešučiuose“ puikiai atspindi knygos esmę.

V. Almanis gimė 1936 m. Viešučiuose (dabar Akmenės r.). 1961–1970 m. gyveno Altajuje, Bijsko technikume mokėsi miškininkystės. Dirbo girininku įvairiuose Altajaus, grįžęs – Lietuvos miškų ūkiuose, Kamanų rezervate.

Rašytojas ir jo žmona, poetė Julija, šiuo metu gyvena tėvų krašte – Naujojoje Akmenėje. V. Almanis užveisė ąžuolyną ir sodą gimtajame Viešučių kaime, buvusiame dideliame vienkiemyje, kur anksčiau gyveno jo tėvai. Sodybą, kaip ir šimtus kitų Lietuvoje, sunaikino melioracija – dabar čia plyti tušti laukai.

Gamta įkvėpė ne vieną rašytojo ir gamtininko kūrinį, šia tema yra parašęs daug straipsnių. V. Almanis labai mėgsta keliauti, daug įspūdžių, nuotykių patyrė kalnuose. Tą patirtį aprašė savo knygose.

2008 m. V. Almanis tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatu.