Panevėžio plėtros agentūra

VYRŲ dainų vakaras

Edukacija

Kviečiame norinčius mokytis.
Edukaciją veda VILIAI . Liaudiškų dainų vakaras!
,,Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas . - Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.