Velykų būgnas Vadokliuose

Religiniai

Būgnų̨ mušimo tradicija per Velykas buvo paplitusi ir kai kuriose Žemaitijos, Suvalkijos regionų parapijose. Nenutrūkusį paprotį̨ išsaugojusi Vadoklių miestelio bendruomenė supranta tradicijos istorinę, kultūrinę̨ ir bendruomenės telkimo vertę – be būgno gaudesio čia Velykos neįsivaizduojamos. Šias metais balandžio 4 d. Velykų būgnas Vadokliuose savo gaudesiu kvies į Prisikėlimo šv. Mišias Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje. Būgnas mušamas labai anksti, vos saulei patekėjus iki tol, kol prasideda bažnytinė procesija. Norintys pamatyti, išgirsti būgno gaudesį kviečiame atvykti balandžio 4 d. 7 val. į Vadoklius, Panevėžio rajonas.

Daugiau apie šią tradiciją >>>