Panevėžio plėtros agentūra

Pėščiųjų žygis „Aukštaitijos keliais“

Žygis

Kasmetinis PŽA įskaitinis žygis „Aukštaitijos keliais“ sugrįžta! Žygis įvyks 2023 m. lapkričio 11 d. 9 val., Krekenavos regioniniame parko lankytojų centre.

Šį kartą kviečiame aplankyti septintą šimtmetį pradėjusį skaičiuoti Krekenavos miestelį, kurio bažnyčia oriai į dangų kelia Mažosios Bazilikos vardą, o apylinkių miškuose 1863m. susiformavo vienas pirmųjų sukilimo būrių.

Čia glaudžiasi muziejumi po atviru dangumi vadinamos Švenčiuliškių kapinaitės, o vešlus Varnakalnio masyvas slepia Rapolo akmens paslaptį. Susimąstęs tamsus Nevėžis ir suolelis miške būtent šiose vietovėse susirangė į Maironio eiles. Kodėl būtent čia - suprasite įkopę į apžvalgos bokštą.

O kai žengsite centrine miestelio aikšte galėsite pamėginti įsivaizduoti, kaip per didžiuosius potvynius ji atsidurdavo po vandeniu. Būtinai pasimatome Krekenavoje!

Detaliau su dalyvavimo žygyje sąlygomis galite susipažinti toliau pateikiamoje renginio programoje.

Svarbu pateikti teisingą kontaktinę informaciją (telefono numerį ir kt.).

2023 M. LAPKRIČIO 11 D. ŽYGIO „AUKŠTAITIJOS KELIAIS“ PROGRAMA

ŽYGIO TIKSLAS
Ugdyti jaunimo pilietiškumą, kelti sąmoningumą;
Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;
Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo organizacijų;
Puoselėjant istoriją ugdyti jaunimo patriotinę sąmonę;
Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, bendravimą ir pažintis;
Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;
Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą;
Supažindinti su Aukštaitijos kraštu, jo kultūra, gamtos paminklais.

ORGANIZATORIUS
Renginį organizuoja žygeivių klubas „X kilometras“.
Informacija apie renginį skelbiama www.xkilometras.ltwww.pza.lt ir
www.facebook.com/pzasociacija
Kontaktai: Egidijus Štankelis, mob. 8 682 52450, el. p. egidijus.stankelis@gmail.com

RĖMĖJAI:
IĮ "Petro mėsinė";
AB "Pieno žvaigždės";
Aromatinių žolelių ūkis;
UAB "Informacinių technologijų išmanūs sprendimai";
MB "Maksimali švara";
Sporto ir sveikatingumo klubas "IR TAU".

PARTNERIAI:
Krekenavos regioninis parkas;
Pėsčiųjų žygių asociacija.

RENGINIO PROGRAMA
2023 m. lapkričio 11 d. žygio „Aukštaitijos keliais“ programa
Lapkričio 11 d.
07.00-09.00 val. – atvykimas ir galutinė registracija;
09.00 val. – žygio startas;
09.00-18.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.

LAIKAS IR VIETA
Žygis vyks 2023 m. lapkričio 11 d. Krekenavos regioninio parko lankytojų centras, Panevėžio raj.

DALYVIAI
Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.
Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS
Išankstinė grupių ir pavienių dalyvių registracija ir apmokėjimas į žygį vyks nuo spalio 11 d. iki 2023 m. lapkričio 8 d. (imtinai) puslapyje: www.xkilometras.lt. Užsiregistravę po šios datos arba neapmokėję dalyvio mokesčio turės galimybę užsiregistruoti renginio dieną papildomai sumokėdami 2 eurų mokestį.

DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI
Dalyvio mokestis visiems:
užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2023-11-08 su medaliu – 27 €;
užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2023-11-08 be medalio – 12 €;
užsiregistravus po 2023-11-08 arba renginio dieną +2 €;
užsiregistravus iki 2023-11-08 ir nepadariusiems pavedimo mokant vietoje +2 €;
3 € – vaikams iki 16 metų amžiaus (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

REKVIZITAI
Žygeivių klubo “X KILOMETRAS”
banko sąsk. AB SEB Nr.: LT12 7044 0600 0788 4527
(darant pavedimą BŪTINA nurodyti vardus ir pavardes už kokius asmenis pervedami pinigai)

INDIVIDUALI REGISTRACIJA
Vardas, Pavardė
Amžius
Telefono nr.
Pasirinktas atstumas
El. paštas
Medalis (taip arba ne)
Anketą rasite xkilometras.lt puslapyje.

GRUPĖS REGISTRACIJA
Grupės pavadinimas
Word programos lentelėje surašyti grupės narių vardus, pavardes, amžius, pažymėti grupės vadovą
Grupės vadovo tel. nr.
El. paštas
Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip arba ne
Anketą rasite xkilometras.lt puslapyje. Grupės vadovas galutinės registracijos metu turi pateikti atspausdintą galutinį grupės sąrašą

ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS
16 km;
26 km;
33 km;
Dalyviai turi įveikti pasirinktą trasą iki 18:00 val.;
Žygio trasos, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis;
Dalyviai turi žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į organizatorius, kurie pasirūpins medicinine pagalba;
Įveikdami pasirinktą trasą, dalyviai (komandos) atsižymi kontroliniuose punktuose;
Draudžiama, įveikiant pasirinktą trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti.
DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
Turi teisę bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai informavę organizatorius;
Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.
Svarbu pateikti teisingą kontaktinę informaciją (telefono numerį ir kt.).

APDOVANOJIMAI
Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams, įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – diplomas neįteikiamas. Papildomai užsisakę ir sėkmingai įveikę pasirinktą 16 km, 26 km arba 33 km atstumą, būsite apdovanoti žygio medaliu ir diplomu.
Medaliu apdovanojami asmenys:
- praėję visą žygio atstumą;
- apmokėję medalio gamybos išlaidas;
- nepažeidę žygio taisyklių.
Žygio dalyviui, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, medalis ir jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriams. Pinigai už medalių gamybą negrąžinami.
DRAUDIMAI
Žygio metu draudžiama:
- naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
- bėgti;
- skleisti politinę propagandą;
- pažeidinėti viešąją tvarką;
- pažeidinėti kelių eismo taisykles;
- šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute.
Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.
KITOS SĄLYGOS
Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Dalyvis registruodamasis žygiui patvirtina, kad susipažino su taisyklėmis. Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia klubo taryba.
REGISTRACIJA VYKS NUO SPALIO 11 D.
https://www.xkilometras.lt/registracija.php

Viršelio nuotraukos autorė :
Greta Grigoraitė