Panevėžio plėtros agentūra

Lėlių vežimo teatro repertuaras

Spektakliai

Lėlių vežimo teatro rugsėjo mėnesio repertuaras. 

Spetakliai skirti ne tik vaikams, o ir platesnei auditorijai.

Lauksime Jūsų naujame, mokslo ir žinių sezone !

Daugiau informacijos:  

https://leliuvezimoteatras.lt/repertuaras/