Emocinio intelekto (EI) ugdymo programa jaunimui taikant grupinę dailės terapiją „AŠ esu AŠ“

Menas

Kartojame ir renkame naujas grupes į praėjusiais metais pasisekimo sulaukusią ir net 2 absolventų grupes išleidusią programą jaunimo emocinio intelekto ugdymui taikant dailės terapiją “AŠ esu AŠ”.

Atsiliepimai:
Stasys: "Išties labai džiaugiuosi, kad buvo galimybė sudalyvauti dailės terapijoje su jumis. Man dailės terapija buvo naudinga, nes šiuo karantininiu laikotarpiu labai trūko veiklos, to gyvo socialinio gyvenimo. Plius, tai labai pagelbėjo man pažinti save. Darbai ir klausimai kuriuos reikėjo įveikti buvo nekasdieniški ir vos ne kaip iš giedro dangaus. Grupiniai susitikimai išties buvo kaip atsipalaidavimo seansai kurių metų buvo smagu kūrybiškai įveikti užduotis. Girdint ir matant kitų žmonių istorijas buvo lengviau atsiverti ir parodyti savo spalvas kitiems, liko mažiau uždarumo. Norėčiau dar karta ateiti ateityje ir pasimėgauti ta veikla. Ar parekomenduočiau? ŽINOMA!”

Ieva: „Dalyvavau dailės terapijos programoje "Aš esu Aš" pas Vaidą Virbalaitę. Labai turiningai ir naudingai praleistas laikas. Dailės terapija man padėjo reflektuoti įvairias bendražmogiškas temas, taip pat susitikimų metu iškilo aktualių klausimų, pamąstymų, apie kuriuos anksčiau nebuvau pagalvojus. Jaučiuosi praturtėjus dvasiškai, labai ačiū!”

 

Būtina registracija!
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc7ffLArCF.../viewform...

Renkamos 2 skirtingo amžiaus grupės (po 12 žmonių).
Atrankos kriterijus — motyvacija savižinai ir atvirumui.
Susitikimai vyks 1 kartą per savaitę, tuo pačiu metu, 3 val trukmės.
Bus dirbama taikant dailės terapijos (kūrybinės psichoterapijos) metodus.
Terapiją ves PAJC jaunimo darbuotoja - kvalifikuota dailės terapeutė (LSMU) Vaida Virbalaitė.

Programos teminiai etapai:
1. Savęs suvokimas ir pažinimas.
2. Savo emocijų pažinimas ir valdymas.
3. Kitų emocijų pažinimas ir valdymas.
4. Bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės ugdymas.
5. EI integraciniai modeliai.

Svarbu:
*14 - 29 m. jaunimui paslauga nemokama.
*Piešti mokėti nereikia.
*Priemonės bus suteikiamos.

Visais klausimais rašyti: dailesterapijajaunimui@gmail.com

*******
Sveiką jaunuolių psichiką didžiąja dalimi lemia emocinio intelekto rodiklis. EI šiais psichoemocinės brandos aspektais: identitetu, tapatumu, AŠ koncepcija.
Mayer bei Salovey formuluotėje EI “apibrėžiamas kaip:
• gebėjimas kontroliuoti savo ir kitų jausmus,
• gebėjimas tiksliai suprasti savo emocijas tiek savo, tiek kito žmogaus,
• gebėjimas nukreipti savo emocijas intelektinės veiklos link,
• gebėjimas reflektyviai reguliuoti emocijas.
R. Bar-Onas nuomone, EI – visi nekognityviniai gebėjimai, žinios ir kompetencijos, leidžiančios žmogui sėkmingai susidoroti su įvairiomis gyvenimo situacijomis. Tai reiškia, kad emociškai intelektualus žmogus gali geriau adaptuotis įvairiose aplinkose.
Yra siūlomas trijų lygmenų EI modelis:
1. Žinios (su emocijų sfera susijusių žinių ir įsitikinimų panaudojimas;
2. Gebėjimai (žinių panaudojimas sprendžiant emociškai “įkrautas” situacijas);
3. Dispozicijos (gebėjimų realizavimas praktikoje, dažnas jų pasireiškimas).
Raktas į asmenybės pasitenkinimą gyvenimu — savo ir kitų emocijų supratimas, jų valdymas. O emocinis neraštingumas verčia asmenybę klupinėti gyvenimo kelyje, patirti frustracijas, nesusipratimus, traukyti tarpusavio santykius.
Kuo EI aukštesnis – tuo kokybiškesnis gyvenimas.

Anot Lietuvos jaunimo emocinio intelekto tyrimo ( Antinienė D., Lekavičienė R. 2015) nustatyta, kad žemesnis EI būdingas jaunuoliams, kurie auga ne šeimose arba šeimose, kuriose nepalankus psichologinis klimatas, kurie patiria silpni ryšius su tėvais ar vienu iš jų, kai tėvų žemas išsimokslinimas, kai probleminė šeimos finansinė bazė, kai jaunuolio žemi akademiniai pasiekimai.
Taip pat šiame tyrime nustatyta, kad žemesnio EI jaunuoliai vengia atsakomybės, negeba lyderiauti, neigiamai save vertina, sunkiai sprendžia konfliktus, turi bendravimo, bendradarbiavimo sunkumų, pasižymi ryškesniais intraversijos bruožais, stokoja empatijos; jiems būdingas prastesnė psichinė, fizinė ir socialinė gerovė.