Baltijos kelias

Parodos

Romualdo Požerskio fotografijų paroda BALTIJOS KELIAS

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija

Respublikos g. 17, Panevėžys

Nuo 2021 m. LIEPOS 20 d. iki 2021 m. LAPKRIČIO 27 d.

Lietuva – tūkstančių žmonių išsaugotas troškimas gyventi laisvai. Troškimas, stipresnis už Sibiro speigą, stribų išdavystę, politinius lagerius. Jį pavyko užfiksuoti Romualdo Požerskio parodoje ir albume „Lietuva 1988–1993“.

Akimirka, kai paskutinis sovietų armijos tankas palieka Lietuvą, galutinai pabaigia okupacijos, prievartos, bukinimo ir melo etapą, kurį lietuvių tauta kentė pusę šimtmečio.

Lietuva atkakliai varė svetimą kariuomenę. Tai darė mūsų partizanai, disidentai, visa tauta, nepraradusi laisvės ir nepriklausomybės vilties.

Dabar žinome, kad, be šūvio įsileidę okupanto tanką, jo taip lengvai neišvarysime. Savo nepriklausomybę turime ginti kasdien. Čia mūsų įsipareigojimas kovotojams už Lietuvą.

Dalia Grybauskaitė

Prezidentė

 

Svarbiausioji ištaka ir apraiška buvo ištikimybė. Tėvynei, pareigai, garbei, laisvės idėjai.

Šimtai tūkstančių ištremtų, išvežtų gyvuliniuose vagonuose iš jų gimtosios šalies į svetimą, okupuojančią šalį yra ypatingas XX šimtmečio karinis nusikaltimas. Tačiau tai tik Baudžiamasis kodeksas, teisinė kalba, nukreipta vertinti nusikaltėlius. Visai kita vertybė – tremtinio valia išlikti, grįžti ir net susigrąžinti mirusius artimuosius, kad nors jų kaulai ilsėtųsi Tėvynės žemėje. Tokia valia įrašyta asmenybių veiduose, kaip ir tų dešimčių ir šimtų tūkstančių masiniuose Sąjūdžio mitinguose, kuriuos įkvėpė ir nušvietė Laisvės dvelksmas. Bet jokia nuotrauka negali apimti milijono žmonių, išėjusių į Baltijos kelią. Fotografijos pakviečia atstovus, ir jų veidai kalba už visus.

Grįžta Tėvynės garbė, ji vėl bus nepriklausoma valstybė!

Vytautas Landsbergis

Atkuriamojo seimo pirmininkas

 

1988 metais Rusija išgyveno didelę suirutę, pati rusų tauta, vyriausybė ir komunistų partija nežinojo, kuo viskas baigsis. Tai skatino mūsų pasitikėjimą savo jėgomis ir drąsino pasisakyti už mums svarbias vertybes. Sausio 13-osios ir kitas tų dienų fotografijas vertinčiau kaip aiškų įrodymą, kad tikro pavojaus, agresijos ir grėsmės gyvybei akivaizdoje žmonės rodė stebėtiną drąsą ir apsisprendimą gyventi laisvėje. Šiandieną kelia rūpestį nestabili padėtis Europoje ir kituose pasaulio kraštuose, ypač mūsų kaimynai rytuose. Kyla klausimas, ar galime būti paveikti šios situacijos, tikėtinos agresijos, ar mūsų dalyvavimas tarptautinėse organizacijose užtikrina saugumą, ar bus laikomasi įsipareigojimų ginti tų organizacijų nares. Tačiau aš tikiu, kad nebūsime vėl palikti vienui vieni.

Valdas Adamkus

Prezidentas

 

Romualdas Požerskis gimė 1951 m. Vilniuje. 1975 m., baigęs tuometinį Kauno Politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, pradėjo dirbti Lietuvos fotografijos meno draugijos Kauno skyriuje. Nuo 1980-ųjų buvo laisvas fotografas ir rengė fotografijas Lietuvos bei užsienio spaudai. Nuo 1976 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1990 m. suteiktas Lietuvos Nacionalinės premijos laureato vardas. Nuo 1993 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto, menotyros katedros lektorius. Nuo 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto, šiuolaikinių menų katedros profesorius.