Panevėžio plėtros agentūra

Panevėžio kraštotyros muziejus

Muziejaus misija: kartu keliauti laiku atminties ir pažinimo takais, suteikiant saviraiškos, augimo ir bendravimo galimybes, vardan ateities ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą savo kraštu. Iš dūšios, iki paskutinio atodūsio.

Ateities vizija: patrauklus ir modernus senąsias regiono tradicijas puoselėjantis muziejus, kuriame norisi būti.

Viena pagrindinių muziejaus veiklos krypčių – edukacija. Muziejuje vykdomos istorinės, archeologinės, gamtos, etnografinės ir kalendorinių švenčių edukacinės programos. Muziejinė edukacija – galimybė mokytis autentiškoje ir kartu modernioje muziejaus aplinkoje, betarpiškai susipažįstant su muziejuje saugomais daiktais ir nematerialiomis muziejininkų perduodamomis krašto kultūros vertybėmis. Edukacinių programų tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi krašto istorija, kultūra ir gamta, ugdyti aktyvumą, kūrybiškumą, lavinti loginį mąstymą ir kritinį vertinimą, patrauklia forma atskleidžiant praeities ir šiuolaikinio pasaulio sąsajas.

Kontaktai